Oest Kft.

Cégismertető

Társaságunk az Oest Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1996. november 26-án került alapításra.

A cég az ingatlan piac gondos tanulmányozását követően 1999-ben ingatlanfejlesztési tevékenységet kezdett, amely eredményeként Gyömrőn egy hathektáros parkosított területen felépült egy minden igényt kielégítő panzió együttes és egy korszerű fedett uszoda, összesen 15.814 m2 hasznos területtel. További fejlesztésként két mélyfúrású kút üzembe helyezésével saját ivóvíz rendszert alakítottunk ki, amely az egész komplexumot jelenleg is ellátja.

A fedett uszoda (1.053 m2) létének komoly hatása van egész városára. Az éves uszodai látogatás felülmúlja a 41.000 főt, de ezen kívül minden gyömrői és környékbeli kisiskolás és óvodás ismeri és kedveli a létesítményt, ahol szervezett úszásoktatásban részesülhetnek.

Oest Kft. nagy gondot fordít az uszoda épület állagának megóvására, ami folyamatos befektetést követel. Csak 2009-ben 38.067.000,-Ft került befektetésre, melynek következtében az épület teteje a 21. század energiatakarékossági előírásainak megfelelően kerül felújításra.

A létrehozott ingatlan együttes többi épületében a Harmónia K Közhasznú Nonprofit Kft szociális intézményeket működtet.

2005. évtől kezdődően a kft vezetősége jelentős figyelmet fordított az energiatakarékosság mindennapjainkban történő kiteljesedésére. A kft. ügyvezetői alaposan tanulmányozták a hazai és a környező országokban, elsősorban Ausztriában alkalmazott megoldásokat, aminek eredményeként döntöttek a biomasszára alapozott távfűtőmű létrehozásáról, mely megvalósításának munkálatai megkezdődtek 2011. június 15-én és 2011. decemberében a fűtőmű használatbavételre került. Az átadás óta eltelt időszakban sikerrel biztosítja az uszoda és a Harmónia Idősek Falva fűtését és használati meleg víz ellátását.