Biomasszára alapozott távfűtőmű

2016. április 15. - Sikeresen zárult a fűtőmű ötödik fűtési szezonja

A 2011-ben átadott biomasszára alapozott fűtőmű sikeresen zárta az ötödik fűtési szezont. Az első évet leszámítva a természet kegyes voltak hozzánk, mert enyhék voltak a telek. A beépített technológia nagyszerűen vizsgázott, igaz az említett időjárás mellett nem igen kellett maximális teljesítménnyel működtetni a kazánokat. A műszaki leírásokban előírt karbantartások időbeni, szakszerű elvégzésével a meghibásodások számát a lehető legalacsonyabb szinten tudtuk tartani. Az ennek ellenére bekövetkezett üzemzavarok elhárításában gyors, hathatós segítséget nyújtott a magyarországi márkaszervíz, így a hőenergia szolgáltatásunk folyamatos, zökkenőmentes volt. A tüzelőanyag ellátásban stabil beszállítói kapcsolatok épültek ki, olyan faapríték gyártókkal, akik garantálni tudják a megfelelő minőséget évszaktól függetlenül. Reméljük, hogy a nyári időszakra tervezett éves karbantartásokat követően a következő idényben is az igényeknek megfelelő ütemben és mennyiségben tudjuk biztosítani felhasználóinknak a fűtéshez és a használati melegvízhez szükséges biomasszából kinyert energiát.

2014. szeptember 9. - A fűtőmű felkészítése a fűtési szezonra

Mint eddig minden évben ezen a nyáron is a gyártó szakszervize által elvégzésre került a kazánok felülvizsgálata és technikai kiszolgálása. Az elmúlt három fűtési idény alatti működés során megtapasztaltuk, hogy mely részegységek igénylik a nagyobb odafigyelést és a gondosabb karbantartást. A kötelezően előirt felülvizsgálat ellenőrzésein, beszabályozásain túlmenően ezen a részegységekre fordítottunk különös hangsúlyt. A felülvizsgálat során kisebb meghibásodások kerültek elő, melyek elhárítása nem okozott gondot a felkészült karbantartóknak. Végül az időszakonként esedékes tisztítási, kenési műveletek elvégzését követően nyugodtan várjuk a hideg időszak beköszöntét, annak biztos tudatában, hogy a fűtőmű zökkenőmentesen tudja biztosítani a környezetbarát hőenergiát.

Képgaléria

2013. január 10. - Aláírásra került a Támogatási Szerződés

Társaságunk a "Biomasszára alapozott távfűtőmű Gyömrőn" projekt megvalósításának finanszírozásához 2011-ben Európai Uniós támogatásra pályázott az Új Széchenyi Terv keretén belül, a KMOP-3.3.3.-11 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázaton. Az elmúlt év végén kaptunk értesítést a pályázatunk pozitív elbírálásáról, amelynek következményeként aláírásra került a közreműködő szervezettel a Támogatási Szerződés a beruházás finanszírozásának utólagos támogatásáról. Az elnyert támogatásának összege - 100.000.000 Forint.

2012. november 6. - Megtörtént a felkészülés a fűtési szezonra

Az elmúlt hetekben a fűtési szezonra történő felkészülés jegyében végrehajtásra került a biomasszára alapozott fűtőmű kazánjainak, a gyártó szakszervize által elvégzett, felülvizsgálata, amelyen megállapítást nyert, hogy az átadás óta eltelt időszak üzemelését követően, milyen beszabályozási, karbantartási, javítási feladatok elvégzése vált szükségessé. A feltárt hibák, hiányosságok megszüntetését, illetve az elengedhetetlen tisztítás, kenés és más karbantartási munkák után a rendszer ismételten készén áll környezetbarát hőenergia biztosítására.

A nyári időszakban, amikor csak a használati melegvíz előállítása történt, a tüzelőanyag tároló leürítésre került a behordómű karbantartásának lehetővé tétele érdekében. A munkák végeztével a tároló ismét maximálisan feltöltésre került.

Képgaléria

2011. december 7. - Átadták a biomassza fűtőművet

Június közepén kezdődött a "Biomasszára alapozott távfűtőmű Gyömrőn" elnevezésű projekt az Oest Kft. finanszírozásában a Harmónia Idősek Falva területén. A cég nem csak az idősek falva, hanem a városi uszoda tulajdonosa is, így igen komoly gázmennyiséget használnak évről-évre. Az emelkedő díjak hatására úgy döntöttek, hogy egy Európában már bevált, és nyugaton sok helyen alkalmazott technológiát építtetnek Gyömrőn is.

Ennek lényege, hogy a fűtési és melegvíz-ellátáshoz szükséges hőt nem gázkazánokkal, hanem egy faaprítékkal üzemelő távfűtőművel állítják elő. A két nagyteljesítményű kazán összesen 1,5 Mwatt energiát tud előállítani, ami igen jelentős mennyiség. A rendszer teljesen automatizált: a teherautó a megfelelő helyre leborítja a faaprítékot, és onnantól kezdve egészen a végfelhasználókig eljutó meleg vízig és fűtésig mindent számítógép vezérel. A rendszer távfelügyelettel van ellátva, így a szakemberek bárhonnan pontosan meg tudják állapítani, hogy a hálózat rendben működik-e, és bármi probléma esetén közbe tudnak avatkozni. Luzsi István, az OEST Kft. ügyvezetője elmondta, hogy mintegy 700 méternyi, a legmodernebb technológiával ellátott távfűtő-vezetéket fektettek le a földbe. A fűtőmű alapterülete 100 m2, itt kapott helyet a két kazán, rengeteg vezeték és a vezérlő is. Ezen felül mintegy 400 köbméternyi apríték tárolására szolgáló 72 m2-es helyiség is található a fűtőműnél. A cégvezető hozzátette: a környezetre kevesebb káros anyag jut a levegőbe az új rendszerből, mint a korábbi gázkazánok révén. Ennek oka, hogy speciális berendezéseket szereltek fel, melyek a por 60-80%-át megkötik, így az a kéményekből nem jut a levegőbe.

Mivel hazánkban alig-alig akad ilyen jellegű fűtőmű, a beruházó szinte mindenben ausztriai partnereire támaszkodott. Segítségükkel a legmodernebb, a helyi igényeknek leginkább megfelelő berendezéseket állították üzembe. Luzsi István a beruházás költségvetési oldalát firtató kérdésre elmondta: az Oest Kft. az Új Széchenyi Terv keretén a belül KMOP-3.3.3.-11, Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázati felhívásra "Biomasszára alapozott távfűtőmű Gyömrőn" elnevezéssel pályázatot nyújtott be. A pályázat értékelése jelenleg is folyamatban van.

Forrás:
Hauser Antal, 2011-12-07
http://www.gyomro.hu/hir/hir.php?i=991

2011. november 10. - Megkezdődött a próbaüzem

Végső stádiumába ért a biomasszára alapozott távfűtőmű építése.

Az uszoda és a Harmónia Idősek Falva épületegyüttese energiaellátását biztosítani hivatott biomasszára alapozott fűtőmű építési munkái, valamint a kapcsolódó gépészeti szerelések elkészültek. A beszerelést követő előzetes beállítások, beszabályozások elvégzése után az építő szerelő szakemberek levonultak. Az építési területen a meglévő fákat a kivitelezés ideje alatt a vállalkozók megóvták és a munkák végeztével füvesítéssel, cserjék ültetésével a korábban kialakított kellemes környezet helyreállítása megtörtént.

Társaságunk kérvényezte a használatbavételi engedély kiadását az illetékes építési hatóságnál.

Megérkeztek és a kialakított tárolóban elhelyezésre kerültek az első tüzelőanyag szállítmányok.

Indul a próbaüzem, mely ideje alatt optimalizálásra kerülnek a beépített részegységek előzetes beállításai és megtörténik a kialakított fűtőrendszer, távvezetékek és hőfogadó állomások működésének tesztelése.

Az Új Széchenyi Terv keretén belül, a KMOP-3.3.3.-11 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázat beadási határidejének lejártát követően várjuk a pályázati anyagunk számunkra kedvező elbírálását.

2011. 09. 20. - Megérkeztek a biomasszára alapozott távfűtőmű kazánjai

Jelentős lépéshez érkezett a biomasszára alapozott távfűtőmű építése.

Társaságunk által megépítésre kerülő az uszoda és a Harmónia Idősek Falva épületegyüttese megújuló energiahordozó alapú, fenntartható és klímabarát energiaellátását biztosító fűtőmű építési munkái a megvalósulási ütemtervben rögzítettek szerint haladnak. Az épület szerkezeti elemei gyakorlatilag elkészültek.

Teljes mértékben megépült a Harmónia Idősek Falva épületeit a fűtőmű épületével összekötő korszerű távvezeték hálózat.

Megérkeztek a rendszert hőenergiával ellátó, a kor műszaki színvonalának megfelelő, környezetbarát, faaprítékot hasznosító kazánok, melyeket a gyártó szakszerelő csapata állít be és helyez üzembe.

"A biomasszára alapozott távfűtőmű Gyömrőn" elnevezésű projekt megvalósulása eredményeként javul a terület levegőtisztasága, mert csökken a légkörbe kerülő szennyezőanyagok emissziója.

Az Új Széchenyi Terv keretén belül, a KMOP-3.3.3.-11 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázat beadási határideje lejárt, így várjuk a munkák finanszírozására beadott pályázati anyagunk elbírálását.

Képgaléria

2011. 06. 15. - Kivitelezés

Megkezdődött Gyömrőn a társaságunk beruházásában egy biomasszára alapozott távfűtőmű építése.

A megújuló energiahordozó alapú, fenntartható és klímabarát energiaellátás létrehozása nem csupán az uszodát érinti, hiszen szintén a cégünk tulajdonában van a Harmónia Idősek Falva épületegyüttese is. A teljes komplexumban jelenleg a fűtési és meleg víz igényeket is földgázüzemű kazánok tátják el, ám az energiaár emelkedése az elmúlt években elviselhetetlen terheket rótt az üzemeltetőkre. Társaságunk vezetése úgy döntött, hogy a költségek, illetve a környezetszennyezés csökkentése érdekében átáll a faaprítékkal működő biomassza energiára. Az ehhez szükséges fűtőmű építését kezdtük meg 2011 június 15-én. A beruházás után jelentősen javul a terület levegőtisztasága, és egy teljesen automatizált és optimalizált rendszer látja majd el az épületeket a szükséges hőenergiával.

Jelenleg minden épületben megtalálható egyedi gáz alapú ellátás helyett egy központi faaprítékot hasznosító fűtőmű kerül kialakításra. Az is fontos szempont, hogy a beruházásnak köszönhetően a légkörbe kerülő szennyezőanyagok emissziója is csökken, ami a város és a régió levegőminőségére is pozitív hatással lesz.

"A biomasszára alapozott távfűtőmű Gyömrőn" elnevezésű porjekt segítségével csökken az uszoda üzemeltetésének költsége, mivel az építendő fűtőmű ellátja az egész komplexumot. Az uszodai gázfogyasztás megszűnik, míg a szociális intézmények csak a konyhák üzemeltetésére használnak majd földgázt.

A beruházás munkateremtéssel is jár, hiszen a cégünk felvesz majd egy fűtő-karbantartót.

A társaság az Új Széchenyi Terv keretén belül, a KMOP-3.3.3.-11 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázaton pályázati anyagot is adott be a munkák finanszírozására.

Képgaléria